۰۲۱-۸۸۷۵۱۰۹۵-۶
ipc.info@imenpol.com

بهتر است برای یکنواخت شدن دمای پلی ال فرآیند گرمایش همراه با همزدن مداوم باشد. این کار با حرکت دادن دورانی بشکه امکان پذیر است.

 puwinter

  • در صورت قرار گرفتن مواد پلی ال در دمای زیر 10- درجه سانتیگراد، بایستی تست آزمایشگاهی روی آن انجام شود و پارامترهای واکنش مجددا کنترل گردد تا بعد از تایید پارامترهای مشخصه وارد خط تولید گردد.

cuptest

  • به منظور حرارت دادن بشکه های پلی ال باید از حرارت دادن مستقیم توسط شعله اکیدا خودداری شود.

fire

  • روش دیگر به منظور گرم کردن بشکه ها، استفاده از المنت های گرمایشی است که با تنظیم حداکثر دمای ۶۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد این کار قابل انجام است.

drumsheater

  • بدیهی است در فصل های سرد سال هنگام خرید مواد اولیه و ورود آن به انبارهای شرکت مصرف نشود. مواد بهتر است به میزان کافی در انبارهای گرمخانه قرار گیرند.
  • البته طبق دستورالعمل کلی هر بشکه پلی ال قبل از بارگیری باید همزده شود تا احتمال هرگونه دو فازی شدن مواد مرتفع گردد.

turningdrums

مقاله تهیه شده در واحد تحقیق و توسعه شرکت ایمن پلیمر شیمی

استفاده از مقالات تنها با ذکر منبع مجاز است.

محصولات ویژه